Roskilde festivalen

Roskilde festivalen er en dansk musikkfestival som arrangeres hvert år i byen Roskilde i Danmark. Dette er en av de største musikk festivalene i Europa og det er den største i nord Europa. Festivalen ble opprettet i 1971 av to høyskole studenter, Mogens Sandfær og Jesper Switzer Møller og promotør Carl Fisher. I 1972 ble festivalen overtatt av Roskilde Stiftelsen som siden den gangen har drevet festivalen som en non-profitt organisasjon for utvikling og støtte til musikk, kultur og humanitet. I 2014 ga Roskilde Stiftelsen festivalens deltakere muligheten til å levere inn en stemme på hvilken organisasjon som burde tildele midler fra festivalens overskudd.

Roskilde festivalen var Danmarks for musikk festival og ble startet for hippiene, men i dag kommer det mest ungdom fra Skandinavia og resten av Europa. Roskilde festivalen 2013 hadde flere enn 180 band og artister som opptrådte. Og festivalen tiltrakk seg rundt 130 000 deltakere, sammen med 21 000 frivillige hjelpere til festivalen, 5000 media folk og 3000 artister. Totalt gir det nesten 160 000 mennesker involvert i festivalen de dagene den varer.

Fra til midt på 1990 tallet var det for det meste Skandinaver som deltok på Roskilde festivalen, men de senere årene har de blitt mer og mer internasjonale. Det er tilreisende fra Tyskland, England og Australia som spesielt utmerker seg som deltakere på festivalen.

Roskilde festivalen
Roskilde festivalen

Historie

Den første Roskilde festivalen ble holdt den 28.-29. August i 1971. Det originale navnet på festivalen var Lyd Festivalen. Den var inspirert av festivaler ungdoms samlinger som Newport, Isle of Wight og Woodstock. For den første festivalen var det tydelig at den hadde dårlig ledelse, men hadde en enorm entusiasme. Festivalens første år var det cirka 20 band som deltok i genrene jazz, rock og pop som ble spilt på forskjellige scener. Hver av dagene hadde den gangen cirka 10 000 tilskuere.

I 1978 skaffet festival arrangørene seg Canopy Scene, en oransje stor scene som tidligere var blitt brukt I England av band som The Rolling Stones på Europa Tour. Scenen har plass til cirka 60 000 publikummere. Fargen på teltduken – oransje – har siden den gangen vært grunnlaget for festivalens logoer.

Utover på 1990 tallet ble den elektroniske musikken introdusert på festivalen. I 1991 startet de Roskilde klubben – en danseklubb som var åpen på kveldene og spilte elektronisk musikk. Det ble også satt opp en scene for artister som fremførte og spilte denne typen musikk. I 1995 fikk disse artistene sin egen scene. Og i de neste årene ble det bare mer og mer av denne typen musikk på festivalen. Roskilde Lounge og Chill-out zone ble etablert, og etter dette har artister som Fatboy Slim, The Prodigy, Basement Jaxx og Chemical Brothers spilt på hovedscenen.

Inn på 1990 tallet matte arrangøren også sette en maksimums tak på antall billetter som skulle selges, og senere også redusere dette antallet noe. Publikums antall var passert 125 000 inkl hjelpere og artister og alle. Men for å sikre kvaliteten på festivalen ble dette antallet redusert noe. Kvalitet og sikkerhet var et viktig poeng i denne avgjørelsen.